Od tego zależy udział w Nowym Przymierzu

Mt 26

26 A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: «Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje». 27 Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: «Pijcie z niego wszyscy, 28 bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów.

 

Nie można nieć udziału w Nowym Przymierzu jeśli się nie pije Krwi Nowego Przymierza, dlatego Jezus powiedział – „pijcie wszyscy”, aby wszyscy mieli udział w Nowym Przymierzu. To szatan stara się nie dopuścić do tego aby człowiek miał udział w Nowym Przymierzu, i wszelkimi sposobami tłumaczy ludziom, żeby nie spożywali Ciała i Krwi Jezusa właśnie w taki sposób, jak to przedstawił Jezus.

Na przestrzeni wieków szatan na różne sposoby zniechęcał ludzi do Komunii. A to straszył strasznymi konsekwencjami niegodnego przyjęcia Komunii, a to pozbawiając Komunię udziału w kielichu tłumaczył to możliwością nieumyślnej „profanacji”.  No ale myślą przewodnią tych wszystkich zabiegów zawsze było odcięcie ludzi od udziału w Nowym Przymierzu.  Dzisiaj wielu kwestionuje to, że Bóg może przyjść do człowieka poprzez to, że naśladując  literalnie ryt ostatniej wieczerzy, zjedzą kawałek Chleba i wypiją łyk wina, wierząc przy tym, że w ten sposób Bóg udzieli im ze swojego Życia. Jeśli człowiek nie wierzy Bogu, tylko idzie za faryzejskimi naukami ludzi, to trudno się dziwić, że świat stacza się coraz bardziej i coraz bardziej jest wynaturzony.