a synowie ojca

J 15

1 Ja jestem prawdziwym krzewem winnym1, a Ojciec mój jest tym, który [go] uprawia. 2 Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. 3 Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. 4 Wytrwajcie we Mnie, a Ja [będę trwał] w was. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie - jeśli nie trwa w winnym krzewie - tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. 5 Ja jestem krzewem winnym, wy - latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. 6 Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, i płonie. 7 Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. 8 Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami.

J 6

53 Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. 54 Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. 55 Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. 56 Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. 57 Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez9 Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. 58 To jest chleb, który z nieba zstąpił - nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki». 59 To powiedział ucząc w synagodze w Kafarnaum.

 

A więc trwanie w Chrystusie polega na spożywaniu Ciała i Krwi Chrystusa. Kto spożywa Ciało i Krew Chrystusa, ten ma w sobie Życie, ma w sobie Bożego Ducha. Taki należy do królestwa Bożego. Taki ma w sobie Życie Boga. Kto odrzuca naukę Jezusa o Jego Ciele i Krwi, ten nie ma w sobie Życia Jezusa. Taki jest trupem i synem szatana. Dlatego Jezus mówił do tych, którzy odrzucili Jego objawienie – „diabła macie za ojca”.
Kult Życia, to jest kult Boga. Kult śmierci, to jest kult szatana. Pomiędzy jednymi i drugimi nie jest możliwe żadne porozumienie. Kto odrzuca Bożego Syna, ten odrzuca Boga.

Poprzez spożywanie Ciała i Krwi Jezusa stajemy się braćmi Jezusa i Synami Boga, właśnie poprzez Krew Jezusa, która jest źródłem Życia.

Jezus powiedział:

5 Ja jestem krzewem winnym, wy - latoroślami.

 

Jak soki winnego krzewu dają życie latorośli, tak Krew Jezusa daje Życie tym, którzy spożywają Jego Ciało i Krew.