Liturgia Komunii w KRK jest celowo zakłamana, dlatego katolicy są niewolnikami kłamców.

 

Liturgia Wielkiego Piątku

Na koniec liturgii Wielkiego Piątku monstrancję z Hostią składa się do grobu. No ale w nauce katolickiej jest, że w Hostii Jest Żywy Bóg. Więc – jak można Żywego Boga składać do grobu? Kto to wymyślił?
No, a może jest tak, że w Hostii jest tylko Ciało Chrystusa ale bez Krwi Chrystusa i dopiero Ciało razem z Krwią Chrystusa sprawia, że Chrystus Jest Żywy? Wtedy byłby sens składać martwe jeszcze Ciało Chrystusa do grobu, bo do zmartwychwstania jeszcze nie doszło?
No, nie słyszałem żeby kielich z winem dołączano do liturgii grobu.
Teraz w liturgii Komunii ksiądz podając Hostię mówi – Ciało Chrystusa, a o Krwi Chrystusa nic nie wspomina. Tutaj znowu jest to samo. Hostia jest ogłaszana tylko Ciałem Chrystusa. No i już są dwa miejsca w liturgii, które mówią tylko o Ciele Chrystusa w Hostii.
Są jeszcze inne przesłanki, że w Chlebie nie ma krwi Chrystusa.
Jezus przyrównał się do baranka paschalnego. Baranek paschalny był zabijany na placu świątynnym w sposób rytualny i był pozbawiany w ten sposób krwi. To jest już trzecia wskazówka, że w Ciele Chrystusa nie ma Krwi Chrystusa. Jest jeszcze czwarta wskazówka:
J 6
55 Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem.
Jezus tutaj wyraźnie oddziela Swoje Ciało ( pokarm), od Swojej Krwi (napój) – w chlebie nie ma żadnego napoju.
No i piata wskazówka – ostatnia wieczerza. Jezus oddzielnie podał uczniom Swoje Ciało (Chleb) i oddzielnie Swoją Krew (kielich z winem)

A co świadczy o tym, że w Hostii jest i Ciało i Krew Chrystusa? Czy gdzieś w Piśmie jest jakaś wskazówka, że tak jest, jak uczy KRK?