Czy Bóg może się mylić, czy może matematyka jest za trudna dla niektórych ekspertów? Prawdy szukam w Ewangelii.

 

Mt 12

40 Albowiem jak Jonasz był trzy dni i trzy noce we wnętrznościach wielkiej ryby, tak Syn Człowieczy będzie trzy dni i trzy noce w łonie ziemi.

 

J 20

1 A pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. 2 Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał2, i rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy3, gdzie Go położono». 3 Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. 4 Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. 5 A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. 6 Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna 7 oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu4. 8 Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. 9 Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, [które mówi], że On ma powstać z martwych.

 

A więc jak to katolicy liczą? 

W piątek wieczorem Jezus został pochowany (czy to był akurat piątek, to jest dość wątpliwe, bo czternasty dzień Nissan mógł wypaść dowolnego dnia tygodnia(tak szacuję)

A więc liczmy dni – Piątek może być tym pierwszym dniem, bo musieli Go złożyć do grobu jeszcze przed zachodem słońca (noc się zaczynała równo z zachodem słońca)

A więc trzy dni, to piątek sobota i niedziela. 

Teraz policzmy noce:

Pierwsza noc – z piątku na sobotę

Druga noc z soboty na niedzielę

Jeśli zmartwychwstał w niedzielę po świcie, to tej trzeciej nocy nie ma. Wiec czy Jezus się pomylił, jak mówił o trzech nocach?  No nie. Bóg się nie myli, to ludzie są omylni. 

A więc ta trzecia noc musiała być. 

Jan pisze, że było wcześnie rano po szabacie. No ale szabat, to nie Pascha. Widocznie zaraz po Passze był jeszcze szabat, który też Żydzi świętowali. A więc znalazła się ta trzecia noc zagubiona przez ekspertów. 

A więc teraz żeby się wszystko zgadzało.

Ostatnia wieczerza była w środę.

W czwartek Jezusa ukrzyżowali i złożyli do grobu przed zachodem słońca, bo w czwartek o zachodzie słońca zaczynała się Pascha.

W piątek wieczorem zaczął się szabat i trwał do soboty wieczorem, w niedzielę rano ( o świcie ) Jezus zmartwychwstał.